Informació d’interès sobre el complement per paternitat


Bon dia:
Aclarim el nostre correu informatiu d’ahir, després de rebre diverses consultes, esperant que en aquesta ocasió quedin resolts els dubtes que van sorgir amb el nostre desafortunat correu.
Recordeu que en la nostra revista número 80 de març de 2022, que haureu rebut recentment, en la pàgina 7 avancem alguns aspectes que ara desenvolupem.

A) Complement per PATERNITAT
Els homes que tinguin fills, i s’hagin jubilat entre l’1 de gener de 2016 i el 02 de febrer de 2021, poden sol·licitar el complement de paternitat, tal com ha establert el Tribunal de Justícia Europeu, sempre que la jubilació No hagi sigut voluntària. Els increments sobre la pensió serien els següents :

2 fills 5% + de pensió
3 fills 10% + de pensió
4 fills 15%. + de pensió


És important iniciar com més aviat millor la reclamació, per evitar que l’acció prescrigui. A CCOO atendrem les vostres consultes.
L’Assessorament Sindical està tramitant aquestes reclamacions, i s’abona l’increment de la pensió amb endarreriments des de la concessió d’aquesta.

B) Jubilacions resoltes entre l’1 de gener de 2002 i el 31 de desembre de 2021, amb almenys 44 anys i sis mesos de cotització.
La Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del Sistema públic de pensions, publicada en el BOE el 29/12/2021, estableix una millora per al col·lectiu indicat que es va abonar el mes de març passat de 2022.
L’INSS ha de realitzar d’ofici la millora a les persones que compleixin els requisits establerts. (Reduccions anuals superiors al 6%.)
Si compleixes els requisits i no reps comunicació, o el mes de març NO vas rebre l’abonament, complint les condicions, sol·licita consulta en l’Assessoria de CCOO.

TELÈFON PER A SOL·LICITAR HORA A ASSESORAMENT SINDICAL : 933 100 000, per a les consultes i reclamacions dels punts A i B (les reclamacions per als afiliats amb més de 3 anys d’antiguitat són gratuïtes).

C) Cotitzacions a les MUTUALITATS LABORALS. DEVOLUCIONS DE RENDA
En aquest apartat, informem que als treballadors amb cotitzacions anteriors als anys 70 a les Mutualitats Laborals, l’Agència Tributària (Hisenda) està retornant anualment la part % dels anys cotitzats a les Mutualitats en aquelles dates. (Imports que oscil·len, segons el cas, entre 100€ i 1000€ anuals.)
Empreses com TELEFÓNICA, ELÈCTRIQUES, BANC D’ESPANYA, SECTOR DE QUÍMIQUES, SECTOR FINANCER (en aquest cas, anteriors a l’any 1967).
Per a aquesta mena de reclamacions, poseu-vos en contacte amb les federacions dels vostres ex sectors laborals.

Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya
Maig de 2022