Els serveis públics som totes i tots !

Els serveis públics som totes i tots perquè, en primer lloc, d’una manera o d’una altra, hi estem implicats com a persones usuàries, i, en segon lloc, perquè els necessitem per tenir una vida digna.
També perquè els hem defensat i els hem construït com a treballadors i treballadores, ja que un bon grapat de nosaltres, dels nostres familiars, dels nostres amics i amigues… fan possible cada dia, amb el seu esforç, el manteniment de tot un sistema que ens tracta a tots i a totes igual. I perquè el sistema mateix té necessitat de netejadors i netejadores, professionals mèdics, professionals d’infermeria, professionals socials, programadors i programadores culturals, monitors i monitores de lleure, mestres, conserges, personal administratiu
i un llarg etcètera, en què cap professió no pot viure sense l’altra i entre totes ho fan possible . full-campanya-serveis-publics-som-totes-i-tots.pdf (ccoo.cat)