Compareixença de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya davant la Comissió parlamentària, sobre l’exclusió dels serveis bancaris i de les relacions amb les administracions públiques dels col·lectius no digitalitzats i dels territoris poc poblats, amb la pèrdua de qualitat de serveis

Avui una delegació de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya, encapçalada pel Secretari General Miquel Lluch i les companyes Joana Solsona, Mercè Vidal i el company Ceferino Alonso,  ha comparegut a la Comissió de Polítiques Socials del Parlament de Catalunya per fer entrega d’un document que presenta una sèrie de propostes que s’haurien de transformar en una moció al ple del Parlament de Catalunya. S’ha demanat el màxim suport i recolzament a tots els grups parlamentaris. Aquestes son les propostes:

“Proposta al  Parlament de Catalunya:

1.- Considerar imprescindible que totes les persones tinguin garantit el dret als serveis bancaris amb independència de les seves habilitats digitals i de la localitat on visquin.

2.- Expressar el suport al col·lectiu de persones afectades pel tancament generalitzat d’oficines bancàries i la supressió o reducció d’atenció personalitzada que ha provocat la seva exclusió dels serveis bancaris, com és el cas de bona part de la gent gran. Considerem indispensable l’atenció personalitzada a les persones que, a causa de la bretxa digital, no tenen accés a la banca digital ni als caixers automàtics.

 Impulsar,  des de l’Agència Catalana de Consum, la elaboració d’un codi de bones pràctiques que comprometi  les entitats financeres  a garantir l’accés als serveis bancaris amb freqüència diària, en l’horari íntegre d’oficina, sense cita prèvia i amb atenció personalitzada de totes aquelles persones que acreditin la seva impossibilitat d’ operar digitalment,

3.- Considerar que quan les persones hagin de ser acompanyades per a realitzar una gestió, el personal de l’entitat bancària ho farà garantint l’autonomia personal.

Impulsar, des de l’Agència Catalana de Consum, les inspeccions i actuacions necessàries amb la finalitat de constatar que les entitats bancàries i financeres que operen en el seu àmbit competencial, ho fan garantint el dret dels consumidors i usuaris, en especial el col·lectiu de la gent gran, a rebre un servei acurat, lliure de conductes abusives, negligents i/o fraudulentes. Incoació, si és el cas, dels corresponents expedients sancionadors

4.- Considerar que les empreses han de garantir el servei al conjunt del territori de Catalunya amb atenció directa.

Elaborar un estudi sobre la exclusió financera per a tal d’avaluar com els processos de digitalització i concentració bancària han impactat en el conjunt de la ciutadania i en el territori de Catalunya, identificant les zones i sectors de població excloses d’accés a serveis bancaris. Elaborar també un llistat de recomanacions i accions per a redreçar la situació tant en l’àmbit català, com estatal i Europeu.

Establir una presenciabilitat vinculada al nombre d’habitants del municipi que permeti l’atenció personalitzada. Per als  municipis de menys de 2.000 habitants, com a mínim, quatre hores a la setmana en una jornada; pels de menys de 5.000 habitants  vuit hores a la setmana en dues jornades, i pels de menys de 10.000 habitants, 12 hores en tres jornades.

Aquesta presenciabilitat ha de ser fruit dels acords entre  les diferents entitats bancàries que tindran l’obligació d’instal·lar un caixer automàtic multi bancari situat, previ acord amb l’Ajuntament,en un emplaçament cèntric.

Totes les depeses originades per aquestes actuacions aniran a càrrec de les entitats bancàries implicades

5.- Considerar que cal adequar determinats cobraments i comissions per l’ús dels serveis bancaris per  evitar que contribueixin a l’exclusió financera impedint  tipus d’interès abusius a usuraris que s’apliquen  a determinats préstecs personals o a l’ús de targetes de crèdit.

6- Traslladar  al Govern de l’Estat la necessitat de: a) Legislar per a garantir el manteniment de la prestació universal de serveis bancaris  mínims de qualitat.  b) Supeditar l’autorització de possibles fusions bancàries al manteniment de xarxes d’oficines que garanteixin un servei bancari universal.

7-Considerar dotar de recursos humans i tècnics a les administracions públiques per donar suport a les necessitats de les persones que es trobin en situacions de vulnerabilitat atesa la seva manca de mitjans digitals   per realitzar les seves operatives amb les administracions públiques.

Valorem positivament la implantació de la APP La Meva salut per donar resposta a les necessitats de la ciutadania en general,  però el col·lectiu de gent amb bretxa digital torna a quedar exclosa de la seva utilització pels mateixos motius ja exposats. Caldria trobar una fórmula que permeti  l’accés a aquests sectors de població, gent gran i d’altres col·lectius, que pateixen la bretxa digital per manca de coneixements o d’eines electròniques adients. “

Compareixença5

Aquestes propostes venen després de les mobilitzacions que les organitzacions sindicals comarcals de CCOO han organitzat davant els bancs  i  ajuntaments, exigint un millor tracte als col·lectius de jubilats i pensionistes,  que pateixen el que s’anomena Bretxa Digital. Pensem també que el Protocol firmat per la Vicepresidenta del Gobierno d’Espanya amb les entitats financeres per a garantir la inclusió financera i l’atenció personalitzada dels majors, és insuficient i no respon a les necessitats del col·lectiu.

A Catalunya tenim una Secretaria d’Afers Socials i Famílies, una Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut, però no es contempla una referent específicament per a la Gent Gran, reivindicada de nou, a aquesta compareixença per Miquel Lluch.  

Tots els Grups Parlamentaris presents en la compareixença ERC, Junts, PSC, i els Comuns han valorat en positiu les propostes, cal veure ara com es materialitzen.

Texte moció : https://www.ccoo.cat/pensionistes/wp-content/uploads/sites/154/2022/06/compareixenca.pdf

Nosaltres continuarem en la Lluita.