Vols saber quines subvencions rep CCOO de Catalunya?

La funció social de les organitzacions sindicals en el nostre país, fa que de les seves actuacions se’n beneficiïn el conjunt dels treballadors i treballadores i que la defensa d’interessos que realitzen els sindicats no es circumscrigui a la seva afiliació estricta. Aquest trasllat del resultat de l’actuació al conjunt de la classe treballadora origina la necessitat de disposar de recursos específics i suficients per dur a terme la funció social que depassa el marc estricte de l’afiliació. És per això que la normativa determina com a element de representativitat el resultat de les eleccions sindicals que es fan a les empreses.

Tot i que la nostra afiliació és la base del sindicat i, per tant, els ingressos per quotes són els recursos principals de la nostra organització, els més significatius i aquells amb els quals fem front a les despeses ordinàries de la nostra activitat sindical, els elements citats anteriorment fan necessari que els poders públics determinin, d’una banda, l’assignació de recursos per dotar de suficiència econòmica les organitzacions sindicals perquè puguin desenvolupar les seves funcions, i de l’altra determinar els recursos que cal assignar basant-se en criteris de representativitat, per garantir així la independència de les organitzacions sindicals, que es deuen a qui representen, i no a qui els transfereixen els recursos per garantir la seva funció.

Subvencions d’anys anteriors