CCOO denuncia la manca de transparència en la licitació del Servei d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament de Terrassa

L’Ajuntament no ha vetllat pel compliment de la legislació vigent i ha desatès les peticions de les treballadores

El passat 1 de març iniciaven la prestació de serveis les empreses adjudicatàries del Servei d’Atenció Domiciliària de Terrassa (Treballadores Familiars). Finalitzava així un llarg tràmit de licitació que incloïa una reestructuració de les zones d’atenció.

Una part de la plantilla d’aquest servei, organitzada a partir de CCOO, va mantenir contactes previs amb l’ajuntament per clarificar el procés i demanar que es vetllés pels drets de les treballadores.

Arribats al mes de gener i davant la manca d’informació per part de les empreses es va requerir a l’ajuntament que, com a titular del servei, vetllés pel compliment de la legislació vigent en el procés de subrogació, previst per al dia 1 de març.

Tant l’Estatut dels treballadors com el conveni col·lectiu del sector garanteixen el dret de subrogació de les treballadores però també que la representació legal dels treballadors tingui dret a la informació de l’empresa sortint i de l’empresa entrant i a participar en reunions prèvies a la subrogació per abordar les condicions referents a aquesta.

Ni Accent Social (Grup Clece) ni Sacyr han complert amb aquesta legislació. I tot i els advertiments que vàrem fer a l’ajuntament, aquest tampoc ha fet res per tal que les empreses prestadores del servei complissin amb aquesta legislació.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 6 de març de 2020