3r congrés de CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Central

La Força del Treballs

3r Congrés de la Unió Intercomarcal, que se celebrarà a Terrassa el dia 9 d’abril del 2021.

Aquest procés congressual ve marcat per una situació de crisi sanitària i econòmica complicada i punyent per a la classe treballadora. La COVID-19 ha trasbalsat el món del treball i, per tant, la vida i la salut de les persones, i ha palesat la importància de les cures i la necessitat de canviar de model per assegurar la sostenibilitat de la vida. A la situació provocada per la pandèmia, hi hem de sumar la feblesa amb què les treballadores i els treballadors del sistema públic i de totes les feines essencials s’hi han hagut d’enfrontar: la precarietat i les retallades maten.

Des del primer moment de la pandèmia el sindicat es va haver d’adaptar amb celeritat a la nova situació per donar-hi una resposta coral i atendre les urgències de la classe treballadora. CCOO també s’ha preocupat per les necessitats i les condicions laborals i de salut de totes les persones afiliades que no tenien cap referent sindical.

Però tot i la situació nefasta que estem patint, CCOO continua tenint una bona base representativa en les eleccions sindicals celebrades als centres de treball. Tenim 3.300 delegats i delegades, que representen un 42 % del total de les persones elegides i que es reforça i es complementa amb la legitimitat que ens donen les 20.700 persones afiliades. Així doncs, tenim la legitimitat necessària per continuar representant i defensant els interessos laborals, econòmics i socials dels treballadors i les treballadores.

En aquest procés farem balanç del mandat. I, al mateix temps, concretarem els nostres compromisos i les nostres responsabilitats amb l’afiliació, amb les treballadores i amb els treballadors, i amb la ciutadania per als propers quatre anys.

El nostre congrés s’inscriu dintre dels processos congressuals de la CONC i en el marc de la CS de CCOO d’Espanya, i ha de ser un pas més en la consolidació d’un model sindical independent, sociopolític, nacional i de classe.

També ha de ser el resultat del que ha representat el procés de participació, de debat i de reflexió sobre nosaltres mateixos, així com de les propostes d’acció i funcionament que es van donar a l’Assemblea sindical oberta (ASO) i que han de marcar la nostra acció sindical i sociopolítica.

Un dels objectius, i també el compromís, que tenim en aquest procés congressual és promoure la participació real de totes les persones afiliades. Sabem que el sindicat és una eina valuosa i necessària que augmenta la seva incidència i la seva capacitat transformadora com més gran és la base de participació. I ho farem debatent sobre cinc eixos:

  • Reforçar la democràcia.
  • Impulsar el New Green Deal (Pacte verd europeu).
  • Avançar en igualtat. 
  • Defensar el treball digne i la protecció social. 
  • Enfortir l’estat del benestar.

 

És molt important, en aquests moments de crisi sanitària, econòmica, social i política, elaborar un discurs compartit per construir el nostre projecte col·lectiu; per tenir i per gaudir d’un present i d’un futur que estigui al servei de les persones i del territori, i per garantir i guanyar en condicions de treball, de salut, de democràcia, de qualitat i en temps de vida. Perquè cap persona no es quedi enrere. 

Des de la força dels treballs, l’organització, el compromís, la reivindicació, la proposta, la mobilització i la negociació volem i hem de seguir sent la millor eina i el millor instrument per a la classe treballadora.

 

HORARI CONGRES