Comptes auditats de CCOO de Catalunya, corresponents a l’any 2019

CCOO ha fet públics els comptes auditats de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Amb aquest acte, CCOO de Catalunya vol evidenciar, igual que hem fet des del 2005, la ferma voluntat de transparentar l’origen i la destinació dels recursos de què disposa, per garantir el ple coneixement d’aquests comptes pel conjunt de la societat, així com la disposició a sotmetre la gestió dels recursos a controls públics. 

Feu clic per veure:

Si voleu també podeu veure els comptes auditats de CCOO de Catalunya de l’any anterior, corresponents al 2018.

Més informació a l’apartat sobre transparència del web de CCOO de Catalunya.