CCOO de Catalunya reclama pressupostos per transitar cap a una societat més cohesionada i reforçar un teixit econòmic d’alt valor afegit

Valoració de les dades de l’IPC de gener de 2020

Les dades de l’IPC del mes de gener ens situen davant un escenari de creixement de la inflació moderat, tant a Catalunya com en l’àmbit de l’Estat. Aquest escenari presenta oportunitats per al creixement econòmic a través de l’estímul de la demanda interna, ja sigui a través del consum domèstic, de la inversió privada, com de la inversió pública. Aquesta despesa pública haurà de ser vehiculada necessàriament a través d’uns nous pressupostos que tinguin caràcter social i apostin per l’enfortiment d’un teixit productiu d’alt valor afegit.

A Catalunya l’IPC interanual es situa en l’1,2 %, tres dècimes per sobre del mes anterior i situat una dècima per sobre de l’indicador estatal, que és de l’1,1 %.

En termes interanuals destaquem l’increment de productes bàsics com ara el transport, que s’ha encarit un 4,1 %, o els aliments i begudes no alcohòliques, que han incrementat els seus preus en un 2,1 %. A més distància, augmenten preus, en relació amb el mateix mes de l’any anterior, l’ensenyament (1,2 %) i el vestit i calçat (1,1 %).

La variació de preus experimentada a Catalunya en relació amb el mes passat és de  menys 1,0 %. El grup de productes que més ha contribuït a aquesta lleu reducció de preus és, amb molta diferència, el vestit i calçat, que ha disminuït preus respecte al mes passat de desembre en un 15,3 %, a causa de l’inici de la campanya de rebaixes d’hivern.

Feu clic per veure el comunicat de valoració de l’IPC de gener del 2020.