CCOO de Catalunya dona suport a l’Estratègia catalana per a l’ocupació de qualitat 2022-2027 aprovada en el marc del Consell de Direcció del SOC

Després de mesos d’intens treball i consens entre el Servei d’ocupació de Catalunya (SOC) i les organitzacions sindicals i patronals més representatives, juntament amb les entitats municipalistes, hem aprovat l’Estratègia catalana per a l’ocupació de qualitat 2022-2027 (ECO-Q). Aquesta estratègia és el full de ruta de les polítiques públiques en matèria d’ocupació a Catalunya i recull els reptes i les línies estratègiques que han de marcar, en els propers cinc anys, les polítiques d’ocupació en línia amb les polítiques europees i estatals. En aquest sentit, el document estableix els principis rectors i els objectius amb uns indicadors estratègics que permetran mesurar el grau d’acompliment dels compromisos acordats.

Catalunya té un context laboral amb molts reptes per afrontar, com ara l’exigència d’un mercat de treball canviant que requerirà de noves ocupacions, o com les més de 348.000 persones registrades a l’atur i en cerca de feina, la incertesa del futur de les persones que encara es troben en ERTO, la necessitat d’un canvi de model productiu per guanyar robustesa i resiliència, l’abordatge dels canvis en els processos productius de la indústria, el procés accelerat de la digitalització del mercat de treball… Tots aquests reptes requeriran polítiques d’ocupació a l’alçada de les circumstàncies i amb pressupost suficient i aplicat de manera intel·ligent en clau d’inversió i no només de despesa. És en aquest marc laboral que el paper del servei públic d’ocupació ha de prendre més importància que mai i cal que abordi els reptes del context, adequant les polítiques d’ocupació a les necessitats per contribuir així, a defensar el dret al treball digne de les persones treballadores i el teixit productiu del país.

I per tot això, CCOO:

  • Vetllarà perquè es compleixin els principis rectors i els objectius de la ECO-Q en la concreció de les polítiques actives d’ocupació del sistema públic d’ocupació de Catalunya.
  • Farà seguiment de les avaluacions que es duran a terme tant abans, com durant i al final del període de vigència d’aquest document estratègic, que ha de contribuir a la millora de les condicions del mercat de treball, per tal que aquest sigui més inclusiu, de qualitat i generador d’ocupació.
  • Defensarà que les polítiques es defineixin per garantir l’accés a una feina de qualitat dels col·lectius més desafavorits, així com els territoris i els sectors que més ho necessitin.
  • Reclamarà que els pressupostos no signifiquin només una despesa, sinó una inversió intel·ligent en les persones treballadores. Aquesta inversió ha de servir per transitar cap a un nou model productiu de més qualitat, sostenible i amb major valor afegit.
  • Vetllarà perquè els serveis públics d’ocupació siguin més útils per a la ciutadania, garantint el dret al treball, reduint la bretxa de gènere i fomentant la igualtat d’oportunitats.