CCOO alerta que la vulnerabilitat del teixit econòmic i l’ocupació catalana es posa en evidència amb l’anul·lació del Mobile World Congress

La precarietat laboral que pateixen dones, joves i persones immigrants, s’accentua per la terciarització i per una economia centrada en el comerç i el turisme

El mes de febrer és destacable l’augment de l’atur al sector serveis, concentrat a la província de Barcelona, mentre que la tendència a la resta de demarcacions i sectors és la de reducció. El context econòmic i la terciarització posen de manifest la inestabilitat i feblesa del nostre mercat de treball (com ha passat amb l’anul·lació del Mobile World Congress a Barcelona aquest febrer per l’amenaça del coronavirus). Això es trasllada, malauradament, en clau de gènere i afecta especialment als col·lectius més vulnerables com persones joves i immigrants.

Feu clic per veure el comunicat de premsa de valoració de l’atur del febrer de 2020.