CCOO valora positivament la connexió del tramvia per la Diagonal

La nova infraestructura pot millorar la qualitat de vida de la ciutat de Barcelona

Durant el dia d’ahir, es va anunciar un acord per impulsar la connexió del tramvia per l’avinguda Diagonal de Barcelona i iniciar, de manera imminent, els estudis previs necessaris, així com la licitació de les obres d’aquesta infraestructura.

Davant d’aquest acord entre el president de la Generalitat i l’alcaldessa de la ciutat comtal, CCOO de Catalunya considera que estem davant d’un canvi transcendental en el model de mobilitat de Barcelona i, fins i tot, el seu entorn. La connexió de les dues xarxes actuals de tramvia pel tram central de la Diagonal, i en superfície, por contribuir decididament a millorar el transport públic a uns barris que no tenien una bona cobertura de serveis de gran capacitat, com són els ferroviaris, i on la capacitat de cobrir la demanda amb autobusos seria molt complicada.

L’ampliació de la xarxa de tramvia també podrà repercutir sobre la reducció de la contaminació atmosfèrica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on se superen de manera preocupant certs valors límit que defineix la Unió Europea. La pacificació del trànsit que pot significar haurà de redundar en la millora de la qualitat de vida dels veïns de la zona, beneficiarà alhora el comerç de proximitat i diversificarà l’activitat turística, massa concentrada als grans eixos comercials tradicionals.

CCOO ha expressat repetides vegades la necessitat de fer la connexió entre Trambaix i Trambesòs. També ho ha defensat de manera col·lectiva, participant activament en la plataforma “Diagonal per a tothom”, que agrupa les entitats que des de fa més de 10 anys exigigeixen aquesta obra, organitzant, fins i tot, manifestacions ciutadanes amb aquesta reclamació. Des del nostre punt de vista, la planificació de la mobilitat urbana ha de garantir un sistema de transport públic més eficaç, més just i més sostenible, que sigui eficient per accedir als llocs de treball i adient als horaris laborals. Avui en dia es mantenen molts dèficits en aquest sentit, que s’han de començar a corregir amb urgència.

La connexió del tramvia per la Diagonal esdevé essencial per afavorir una intermodalitat còmoda i accessible, reduint el nombre de transbordaments que han de realitzar moltes persones (barcelonines, però també del Baix Llobregat i de la resta del Barcelonès) i fent-los més amables.

CCOO de Catalunya demana que, amb urgència, s’estableixin els marcs de participació on puguem aportar, conjuntament amb la resta d’entitats que fa anys que hi treballen, les nostres propostes tècniques, sindicals i ambientals, en una obra emblemàtica que marcarà, de ben segur, un abans i un després en la mobilitat pública de Barcelona i el seu entorn metropolità.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 31 de juliol de 2015