CCOO de Catalunya mostra la seva preocupació per la gestió d’Aigües Ter Llobregat (ATLL)

La tarifa de l’aigua ha pujat un 26% a Barcelona i el seu entorn

Des de CCOO de Catalunya hem mostrat la nostra preocupació i oposició davant del procés privatitzador d’Aigües Ter Llobregat (ATLL) des dels seus inicis, l’any 2010, donat que suposa una hipoteca i una pèrdua de capacitat de gestió per a les properes generacions sobre un bé vital i essencial com és l’aigua.

Aquesta empresa pública, responsable de l’abastament de prop de 5 milions d’habitants i de bona part de l’activitat econòmica catalana, ha demostrat una bona qualitat en el servei i en el manteniment de les seves infraestructures. Els beneficis que obtenia fins l’any 2007 es repercutien en el propi cicle de l’aigua. A partir d’aquest moment ATLL presenta un dèficit en els seus resultats, donat que els seus costos d’explotació no es compensaven a partir de les seves tarifes, fet agreujat amb les obres d’emergència durant la greu sequera de 2008.

El Consell d’Administració d’ATLL va elaborar l’any 2010 un projecte financer per equilibrar la situació econòmica, amb importants increments de preu en el període 2012-2024. Aquesta mesura no es va aplicar, ja que es va prioritzar el control de l’IPC català sobre la viabilitat d’ATLL. Cap força política va defensar públicament aquest projecte.

Els actuals responsables de la gestió hídrica de Catalunya troben així el marc perfecte per justificar novament la privatització d’un servei públic, traslladant el seu benefici als accionistes de grans corporacions a costa de consumidors i usuaris de l’aigua.

Durant l’any passat, l’increment de les tarifes d’ATLL ha estat d’un 84’5% (s’ha aprovat un 14% addicional per a 2013), el que ha significat un 26% d’augment directe dels rebuts de l’aigua a Barcelona i a molts municipis d’aquest entorn. Es pot considerar que s’ha concentrat en un sol any l’augment que s’havia calculat en un primer moment per a 2019.

CCOO considera que ATLL podria continuar sent viable simplement desenvolupant un pla financer. La repercussió sobre els usuaris podria ser més justa i assumible amb la potenciació de veritables criteris socials per part del municipis (responsables de l’abastament directe a les llars), diferenciant els consums bàsics dels prescindibles i evitant el risc d’exclusió de famílies en situació d’atur, de dependència, etc.

Els costos resultants d’aquest procés de privatització seran majors per a tots els ciutadans, donat que haurem d’assumir els beneficis industrials que fins ara es dedicaven a la gestió d’infraestructures de l’aigua.

De manera anàloga, s’haurien de considerar aquelles activitats econòmiques amb problemes de viabilitat. Entenem que s’ha de tendir a l’equilibri financer d’una peça clau pel cicle de l’aigua a Catalunya com és ATLL, però es pot desenvolupar sense la necessitat de que la gestió d’aquesta passi per mans privades.

Tot plegat ha motivat que els representants dels sindicats majoritaris a Catalunya haguem votat en contra dels descomunals increments de preus aprovats l’any passat en la Comissió de Preus de Catalunya.

La gestió integral del cicle de l’aigua a Catalunya ha comptat amb avanços evidents als darrers anys que ara es posen en risc. Les fonts d’abastament són essencials per a tenir aigua de qualitat i per a la preservació dels ecosistemes dels quals depenem les persones i l’activitat productiva. Una gestió d’ATLL en mans privades pot dificultar les inversions de caràcter ambiental per no ser rendibles, en termes merament comptables, i també mantenir la insostenible dependència de la conca del Ter. Les reserves actuals dels envasaments catalans, en una situació similar a la de la darrera sequera aquest hivern, ja són un senyal de preocupació que ens ha d’obligar a reconsiderar certs plantejaments en relació a l’aigua.

CCOO de Catalunya rebutgem la desastrosa imatge que està oferint el Govern de Catalunya en relació a un tema clau per a la societat. Defensem una resolució ràpida del conflicte, per tal de donar tranquil•litat als treballadors i treballadores d’ATLL, veritables protagonistes del bon servei que fins ara ha prestat aquesta empresa.

Tot i l’aposta per la gestió pública demostrada per CCOO, i sense entrar en prioritzar una oferta per la gestió d’ATLL sobre altra, no seria una bona notícia per a Catalunya que una única empresa tingués un protagonisme absolut sobre un sector clau com és l’aigua.

CCOO de Catalunya està impulsant, juntament amb altres organitzacions, una Iniciativa Ciutadana Europea en defensa de la gestió pública de l’abastament i els sanejament de l’aigua. Conflictes com el d’ATLL i d’altres que estem patint a Catalunya justifiquen plenament la vigència d’aquesta iniciativa del moviment sindical europeu, pel que animen a tota la ciutadania a donar el seu suport via el web http://www.right2water.eu/es.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 8 de gener de 2013