Signat el VIII conveni col•lectiu dels clubs de natació de Catalunya


El passat dia 12 de maig els sindicats CCOO i UGT i la patronal hem signat el VIII Conveni col·lectiu de treball dels clubs de natació de Catalunya, que tindrà una durada de tres anys (2023-2025).


L’acord, que arriba després de mig any de negociacions, preveu un augment salarial esglaonat segons la categoria, essent els grups de categoria inferior (grups 4 i 5) aquells que rebran un increment superior (un 6,50 % el 2023, un 6 % el 2024 i un 4,50 % el 2025). El grup 3, que afecta la franja amb més persones treballadores, també es veurà beneficiat d’un significatiu augment salarial d’un 5 % els dos primers anys i d’un 4,50 % el darrer any de vigència del conveni. Quant a la resta de grups professionals l’augment oscil·la entre un 1 % i un 3 % depenent de l’any d’aplicació. A més, per a l’any 2026, amb efectes l’1 de gener, s’aplicarà un increment del 2 % sobre les taules salarials vigents el 2025 sense que aquest increment tingui efectes retroactius.


D’altra banda, s’estableix una gratificació de caràcter salarial per permanència a totes aquelles persones treballadores que disposin d’una edat compresa entre els 50 i 59 anys i amb una antiguitat mínima de 10 anys a l’empresa, i que el seu contracte s’extingeixi per qualsevol causa a excepció de baixa voluntària, llevat que aquesta es produeixi a conseqüència d’una incapacitat permanent o d’un acomiadament disciplinari i que aquest es declarés improcedent.


També, a proposta de CCOO, s’ha aconseguit, entre altres coses, afegir un nou concepte d’ajuda econòmica a les persones treballadores que acreditin la seva condició de família monoparental i que la retribució de les persones treballadores en els contractes formatius sigui del 75 %, del salari fixat en conveni pel grup professional i nivell retributiu corresponen a les funcions que desenvolupi. I, també, que els contractes per circumstàncies de la producció no superin els sis mesos, com pretenia la patronal.


Els clubs disposaran d’un termini de tres mesos a partir de la data de signatura del conveni col·lectiu per pagar els endarreriments corresponents de l’any 2023, llevat que hi hagi acord entre els representants d’un club i els representants legals de les persones treballadores.

CCOO, que ha tingut la majoria en aquesta negociació, es felicita pel bon acord assolit, i més tenint en compte la situació de crisi postpandèmica i d’inflació que ens ha tocat viure durant aquesta negociació.