Signat el IV Conveni col·lectiu d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya

Vigència fins al 2018

El passat 19 de desembre es va signar el IV Conveni col·lectiu amb les organitzacions empresarials del sector de l’atenció domiciliària a Catalunya.

Les organitzacions que l’han signat són: la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO de Catalunya, la Federació de Serveis Públics (FSP) d’UGT de Catalunya, la Confederació Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), l’Associació Estatal d’Entitats de Serveis d’Atenció a Domicili (ASADE), la Unió Catalana d’Hospitals (UCH) i l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA).

La signatura d’aquest conveni suposa la finalització d’un període de negociació molt difícil i complicat, emmarcat dins d’un context d’una crisi econòmica sense precedents en el qual la reforma laboral i les retallades han marcat el procés de negociació.

Malgrat aquesta conjuntura adversa i complexa i sent conscients de tot això, podem dir que mantenim un conveni autonòmic per a tots i totes els treballadors i treballadores. Aquest conveni és d’obligat compliment per a totes les empreses d’atenció domiciliària, tant per a les que realitzen els serveis per a les administracions públiques com per als serveis privats a Catalunya.

La vigència del conveni serà a partir del 1 gener del 2015 i fins al 31 desembre del 2018. Resta pendent la seva publicació al DOGC. 
 

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 22 de desembre de 2014