CCOO i UGT denuncien la discriminació dels treballadors/es dels centres de protecció de menors de gestió concertada i delegada

Necessitat d’un protocol de prevenció

L’11 d’abril de 2019, amb motiu del bloqueig en la negociació del nou Conveni d’Acció Social per part de la patronal del sector (“La Confederació”), els sindicats CCOO i la UGT vam organitzar una concentració de treballadors/es davant la seu de la DGAIA, on vam lliurar i entrar per registre, un manifest a l’atenció de la Directora General.

En aquest manifest, entre d’altres, sol·licitàvem a la Directora General de DGAIA que obligués a les entitats que gestionen els centres de protecció de menors en les modalitats de concert o de gestió delegada a disposar d’un “Protocol de prevenció i acció enfront les situacions de violència i les situacions hostils” i que cada centre tingués actualitzada la seva avaluació de riscos psicosocials dels llocs de treball (validesa màxima de 2 anys), així com actualitzar les ràtios indicades a la cartera de serveis socials (l’última és de 2010).

El maig del 2019, en reunió convocada per la Directora General de la DGAIA, els sindicats CCOO i UGT reclamem resposta a les preguntes incloses al nostre manifest (sorprenentment ens diu “que no li ha arribat”). Lliurem una altra còpia i li recordem els principals temes, destacant la urgent necessitat de disposar de “protocols de prevenció i acció davant situacions de violència i situacions hostils contínues”, com ara el vigent als centres públics de gestió directa des de juliol de 2017, ja que les agressions que pateix el personal dels centres de gestió indirecta són també comuns i estan generant progressivament accidents i malalties relacionades amb les condicions de treball que, en molts casos, ocasiona la pèrdua del lloc de treball. La Directora General es compromet a que puguem abordar aquest tema amb la sotsdirectora de la DGAIA.

Després de reunir-nos amb la sotsdirectora, acordem enviar una proposta d’un protocol complet, el qual enviem la primera setmana d’agost.

El 16 de setembre passat, rebem per correu electrònic la resposta de la sotsdirectora de la DGAIA, que diu, literalment:
He rebut la proposta de Protocol de prevenció i actuació davant les agressions en els centres d’infants i adolescents de DGAIA de gestió privada.
Aquests aspectes els treballem conjuntament DGAIA i sindicats pel que fa als centres amb personal propi i és una experiència positiva per les dues parts.
En el cas dels centres de gestió privada són les Entitats gestores les competents en totes les matèries laborals, sindicals… relacionades amb el personal del centre i l’Administració no hi pot intervenir com un agent implicat.

Aquesta proposta l’haureu d’anar treballant amb les entitats i consensuar amb cada una d’elles les actuacions i el seguiment del Protocol que establiu.

DGAIA ens ha deixat clar que no vol assumir cap responsabilitat envers la situació dels centres de protecció de menors. Externalitza la gestió de més del 90% dels centres de Catalunya a empreses privades, la majoria de les quals es regeixen per criteris mercantilistes, instaurant la discriminació entre treballadors públics i privats en el mateix àmbit d’intervenció.

Davant d’aquesta situació que considerem de deixadesa i desemparament per part de la DGAIA a les persones treballadores d’aquest sector, els sindicats CCOO i UGT expressem la més rotunda condemna a la negativa de la DGAIA a implicar-se en l’elaboració d’un protocol que considerem de primera necessitat per preservar la seguretat i salut dels treballadors/es dels centres de protecció, que tenen dret a treballar lliures de violència i amb unes condicions de salut laboral dignes.

S’adjunta el comunicat conjunt complet de CCOO i UGT:
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/FSC_acciosocial_comunicat_conjuntCCOOUGT.pdf

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 14 de novembre de 2019