Un llibre té moltes cites o citacions?

Un llibre té moltes cites o citacions? Citacions

El text d’un autor que s’addueix en suport d’una opinió, d’una regla, etc., rep el nom de citació. Una cita fa referència a l’acció d’assenyalar dia, hora i lloc, per veure’s i parlar dues o més persones.

Les citacions d’aquest recull d’articles estan farcides d’errors.