En català parlem de ‘subministre’, de ‘suministre’ o de subministrament?

El substantiu que correspon al verb subministrar en català és subministrament, i no pas subministre o suministre, que ve del castellà suministro.

S’estan començant a restablir els subministraments elèctrics i telefònics ara que ja s’ha acabat la tempesta.