Els seus estalvis han augmentat un 10 %, en un 10 % o d’un 10 %?

Els seus estalvis han augmentat un 10 %, en un 10 % o d’un 10 %? Les tres respostes són correctes

Els verbs augmentar, disminuir o minvar poden portar un complement de mesura que indica una quantitat. Aquest complement pot anar introduït per les preposicions en o de, o bé es pot escriure sense preposició.

Els beneficis de l’empresa, malgrat la crisi, han augmentat un 25 % aquest any.