Sí o sí o tant sí com no?

Per expressar el sentit de ‘costi el que costi, sense possibilitat d’opció’, se solen fer servir, segons el context, les expressionstant sí com no o bé peti qui peti, entre d’altres. Sí o sí, que últimament se sent força, és millor no usar-la.

Hem de guanyar les eleccions sindicals a la nostra empresa tant sí com no.