Què és allò correcte? Dir que ha augmentat el nombre de migrats o bé el de migrants?

Què és allò correcte? Dir que ha augmentat el nombre de migrats o bé el de migrants? De migrants

La persona que es desplaça d’un territori a un altre per establir-s’hi d’una manera temporal o permanent rep el nom de migrant. La paraula migrat/ada també està admesa en català però equival a petit, esquifit, minso o magre.

El CITE, enguany, ha atès el doble de persones migrants que l’any passat.