‘Foc creuat’ o foc encreuat?

‘Foc creuat’ o foc encreuat? Foc encreuat

La forma adequada per fer referència als trets dirigits des de llocs diferents a un mateix punt és foc encreuat. Per extensió, aquesta expressió es pot usar en sentit figurat.

Hi va haver un foc encreuat entre els dos delegats.