‘Event’, ‘aconteixement’ o esdeveniment?

‘Event’, ‘aconteixement’ o esdeveniment? Esdeveniment

Per fer referència a un fet extraordinari o important en la vida d’una persona o d’una col·lectivitat social, les formes aconteixement i event no són acceptables. En aquest cas, se sol usar el substantiu esdeveniment o d’altres de sinònims, segons el context, com ara, situació, ocasió, fet, succés o gala.

L’esdeveniment que va organitzar el comitè d’empresa per celebrar l’èxit de les eleccions sindicals va ser tot un èxit.