És correcte usar ‘incautar’ en català?

És correcte usar ‘incautar’ en català? No

Malgrat que de vegades es fa servir incautar per expressar que una autoritat posa a la seva disposició certs béns o persones per a un servei públic, aquesta forma no és acceptable i s’ha de substituir per requisar.

L’ajuntament va requisar determinats vehicles per poder portar menjar als bombers que apagaven un incendi.