Com es diu ‘no estar per la labor’ en català?

Com es diu ‘no estar per la labor’ en català? Hi ha un munt d’opcions!

L’expressió castellana no estar por la labor se sol fer servir amb el significat de ‘no estar predisposat a fer una tasca determinada’. En català, sovint s’expressa aquest sentit amb les expressions següents, entre moltes altres: no anar per feinano estar gaire feinerno estar per a resdeixar de bandano ocupar-se’n

Ja fa dies que estàs poc concentrat, no vas per feina!