Això ho has mal interpretat o malinterpretat?

Això ho has mal interpretat o malinterpretat? Mal interpretat

A diferència de determinats verbs compostos que s’escriuen amb els dos components aglutinats, l’expressió mal interpretar s’escriu amb els dos termes separats. 

Si haguessis llegit l’entrevista més detingudament, no hauries mal interpretat les seves paraules.