CCOO de Catalunya dóna suport al document “Pel dret a decidir també la nostra salut i el sistema sanitari de Catalunya”

En resposta a les propostes de la Sectorial de Sanitat de l’ANC

Des de CCOO de Catalunya volem manifestar el nostre suport al document “Pel dret a decidir també la nostra salut i el sistema sanitari de Catalunya”, elaborat per diferents entitats implicades en la defensa de la sanitat pública.

Aquest document sorgeix com a resposta a les propostes de la Sectorial de Sanitat de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) sota el títol “Salut per la independència”, on apareixen molts elements que ja ens van obligar a abandonar, en el seu moment, el Pacte Nacional per a la Salut de Catalunya: manca real d’universalitat en l’accés a l’assistència sanitària a Catalunya, privatització de serveis, potenciació dels copagaments, manca de transparència i retiment de comptes, submissió de l’atenció primària, absència de mecanismes clars i independents d’avaluació i control, regulació dels conflictes d’interessos, participació ciutadana real i democràtica…

Des de CCOO de Catalunya defensem, i ho continuarem fent, una sanitat pública de qualitat, universal i equitativa, que garanteixi el dret a la protecció de la salut de tota la ciutadania i finançada de forma suficient per impostos progressius. Demanem a l’ANC que reconsideri el contingut del seu document de propostes. 

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 22 de juliol de 2014

Feu clic per veure el document ‘Pel dret a decidir també la nostra salut i el sistema sanitari de Catalunya’.