Proposta de Reglament Intern del Comitè de Seguretat i Salut

Acció sindical en Salut Laboral: Idees i propostes per a la intervenció e l’empresa

L’article 38.3 de la Llei de prevenció de riscos laborals faculta els comitès de seguretat i salut a adoptar les seves pròpies normes de funcionament intern.

Català