Protecció a la maternitat i a la lactància

La Constitució espanyola recull com a drets fonamentals la protecció de la salut i la no discriminació per raó de sexe, i és en aquest sentit que ha de ser protegida la maternitat davant de possibles riscos laborals.

L’article 26 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) contempla les obligacions preventives de les empreses per a preservar la salut de les treballadores embarassades o en període de lactància i de la seva descendència. El compliment de la normativa és fonamental per a un doble objectiu: la protecció de la salut i evitar la discriminació en l’ocupació per embaràs, part recent o lactància.

CCOO de Catalunya ha elaborat els següents recursos amb les orientacions i indicacions a seguir en la protecció de l’embaràs i la lactància en les empreses: