Materials informatius sobre prevenció de riscos laborals a la construcció

A través del seu portal Línia Prevenció, la Fundació Laboral de la Construcció disposa d’una àmplia selecció de més de 150 cartells, tríptics i manuals informatius, resultat de l’esforç realitzat per l’entitat paritària durant diversos anys per divulgar i promoure la cultura preventiva en diferents àmbits del sector de la construcció.

Tots aquests recursos, es poden descarregar de forma gratuïta i estan disponibles per a tots els professionals i empreses del sector, així com per a tots els tècnics i treballadors en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals. Aquí es poden descarregar tots aquests recursos

Entre altres temes, aquests recursos fan un recorregut pels diferents tipus de riscos presents en la construcció, com són els riscos psicosocials, ergonòmics, higiènics o de seguretat, així com recomanacions relacionades amb el bon ús dels equips de treball o els mitjans auxiliars, o les proteccions col·lectives i individuals.