L’empremta de la precarietat torna a deixar un increment de la sinistralitat laboral mortal

Els accidents de treball mortals produïts durant els primers onze mesos del 2020 augmenten un 20,34 %; l’increment en el sector de la indústria, amb un creixement del 200 %

Una vegada més, les dades facilitades pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya confirmen la lamentable evolució creixent de l’accidentalitat laboral mortal durant el 2020, i que ja fa mesos que denunciem. A falta de confirmació de les dades del desembre, el 2020 ens podem trobar amb les pitjors dades d’accidents mortals ocorreguts durant la jornada laboral dels últims nou anys a Catalunya.

Així, en el període de gener a novembre del 2020 s’han produït un total de 90 accidents de treball mortals, dels quals 71 han estat dins de la jornada laboral, la qual cosa representa un creixement de 12 accidents més, que suposen un augment del 20,34 % respecte al mateix període del 2019. Aquestes 71 persones que han perdut la vida durant la jornada laboral han estat homes.

Pel que fa als accidents in itinere, l’aturada d’activitat i l’increment en la implantació del treball a distància, arran de la pandèmia, han suposat una reducció menor del que caldria esperar: s’han produït 19 accidents, 5 menys que en el mateix període esmentat del 2019.

Si analitzem els accidents durant la jornada, podem comprovar com el sector de serveis continua acumulant el major nombre d’accidents laborals, també mortals. No obstant això, destaca el gran creixement de la mortalitat laboral que es produeix en el sector industrial, un sector amb riscos laborals greus on qualsevol relaxació en la qualitat de la prevenció, pot donar lloc a la pèrdua de la vida de les persones treballadores exposades. Concretament, la indústria catalana ha registrat un total de 21 accidents mortals durant els primers onze mesos del 2020, davant els 7 que es van notificar en el mateix període del 2019, xifra que suposa un increment del 200 %.

Per territoris, destaca Tarragona, on han augmentat en un 266 % i s’han produït 11 accidents mortals durant la jornada, 8 més que en el mateix període del 2019.

Des de CCOO de Catalunya fem menció de les víctimes d’accidents de treball produïts el desembre i que no queden recollides en les xifres que hem comentat. Parlem del treballador que va resultar greument cremat en el polígon químic de la Canonja al desembre i dels que van perdre la vida en diferents accidents de treball (un a Masarac per una descàrrega elèctrica d’un camió que descarregava pinso i dos més produïts en el sector de la construcció, a un dels quals li va caure a sobre un tub de polietilè i l’altre va ser atropellat mentre feia tasques de manteniment i senyalització vial pintant la calçada).

És evident que ens trobem amb un sistema preventiu desastrós pel que fa a la seva capacitat per protegir la vida, la integritat i la salut de les persones treballadores, caracteritzat per la baixa qualitat de les activitats preventives en moltes empreses i per la capacitat que tenen, conjuntament amb les mútues, per derivar al sistema públic molts danys a la salut produïts pel treball, de manera que s’obvia l’obligació empresarial de revisar i millorar les pràctiques preventives.

És hora que els governs situïn la protecció de la vida i de la salut de les persones treballadores entre les prioritats de les polítiques, i implementin els canvis legals i els sistemes de vigilància i control del compliment normatiu que siguin necessaris.

L’increment d’accidents mortals durant la jornada és molt superior a Catalunya que a la resta d’Espanya, on l’increment produït en el conjunt de l’Estat ha sigut del 8,9 %, en el mateix període de referència. Cal impulsar una estratègia catalana de seguretat i salut en el treball, en compliment del mandat del Parlament, i per això necessitem un Govern efectiu i uns nous pressupostos de la Generalitat.