Els accidents de treball mortals durant la jornada augmenten un 17,54% durant els primers deu mesos de 2020, impactant especialment en el sector de la indústria

La cara més dramàtica de la precarietat: la sinistralitat laboral

Les darreres dades facilitades pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya mostren com l’accidentalitat laboral mortal continua en una important tendència de creixement.

Així, en el període de gener a octubre de 2020 s’han produït un total de 86 accidents de treball mortals, dels quals 67 han estat durant la jornada laboral i 19 in itinere. Respecte al mateix període de 2019, el creixement s’ha produït en la mortalitat durant la jornada de treball, produint-se 10 accidents més que suposen un augment del 17,54%, tot i l’aturada de l’activitat econòmica a conseqüència de la pandèmia.

Tampoc aquesta aturada d’activitat i l’increment en la implantació del treball a distància han suposat la reducció que caldria esperar en els in itinere, havent-se produït 19 accidents, exactament els mateixos que en el mateix període esmentat de 2019.

Cal destacar que, tot i que el sector serveis continua sent el que més sinistralitat mortal durant la jornada acumula, durant els primers deu mesos de 2020 el creixement s’ha produït en el sector de la indústria, on han ocorregut 15 accidents mortals més que en 2019, representant un increment del 250%.

Per territoris destaca Tarragona, on han augmentat en un 266%, havent-se produït 11 accidents mortals durant la jornada, 8 més que en el mateix període de 2019.

Per altra banda, les 67 víctimes mortals durant la jornada han estat homes, fet que demostra una vegada més la segregació de gènere en el món de treball, segons la qual les dones ocupen majoritàriament professions amb menys riscos de mort o de patir lesions greus de manera immediata i amb més probabilitat de patir lesions musculoesquelètiques, sovint no declarades com a malalties professionals ni accidents de treball per les mútues i empreses.

Tenim present també a les dues persones treballadores que han perdut la vida en la feina en els últims dies, un jove de 18 anys que va quedar atrapat en una màquina aplanadora en una empresa de Castellar del Vallès el passat 27 de novembre, i un home de 51 anys que dilluns passat també va quedar atrapat en un carretó elevador en una empresa de Manresa.

Perdre la vida en el treball representa la cara més dramàtica de la precarietat instal·lada en el nostre mercat laboral i d’un sistema preventiu que sovint no suposa una prevenció eficaç per protegir la salut i la vida de les persones treballadores en les empreses, en permetre’ls derivar al Sistema Públic, i amb la connivència de les mútues, molta sinistralitat i danys a la salut produïts pel treball, les investigacions dels quals podrien evitar accidents mortals posteriors, i al no disposar de controls suficients per part de les administracions públiques.

D’aquesta crisi no en podem sortir amb un increment de sinistralitat i de pèrdua de salut de les persones treballadores, per això, cal implementar sense demora els canvis legals necessaris en el nostre sistema preventiu, per a evitar la infradeclaració de danys a la salut produïts per la feina i assolir una prevenció de qualitat.

Es fa imprescindible també que les administracions públiques adoptin inversions i polítiques actives en prevenció de riscos laborals.

La protecció de la vida i de la salut en el treball ha de ser una de les prioritats dels Governs en tot moment i, molt especialment, en la sortida d’una crisi que ha tornat a deixar l’empremta de la precarietat.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 9 de desembre de 2020