CCOO inicia la campanya a l’hostaleria “El client no sempre té la raó. Per un lloc de treball segur per a les cambreres de pisos”

6a Setmana d’Acció Mundial per les Cambreres de Pisos

Emmarcada en la 6a Setmana d’Acció Mundial per les Cambreres de Pisos, la Federació de Serveis de CCOO llança una campanya contra l’assetjament sexual que pateixen les cambreres de pisos per part d’alguns clients durant l’acompliment de la seva activitat laboral en el sector d’hostaleria, amb el títol “El client no sempre té la raó. Per un lloc de treball segur per a les cambreres de pisos”.

CCOO considera necessari garantir un lloc de treball segur per a les cambreres de pisos, personal especialment exposat a l’assetjament sexual. El fet de desenvolupar gran part de la seva activitat laboral a l’interior de les habitacions dels clients suposa per a elles un risc que fa inqüestionable la necessitat d’establir mesures i estratègies per prevenir-lo.

En l’àmbit laboral, CCOO hem treballat sindicalment per erradicar l’assetjament sexual o laboral que es pot produir als centres de treball mitjançant protocols contra l’assetjament, i les mesures preventives necessàries perquè aquest no es produeixi. Però, què succeeix quan l’assetjament té el seu origen en les accions de les persones que se senten apoderades i protegides només pel fet de ser “el client”?

Hi ha mecanismes per protegir les treballadores, des de com s’organitza el treball diari a procediments i recursos que garanteixin la seva seguretat:
– Disposar de botons antipànic, handys o telèfons per estar en contacte amb la resta de l’equip davant casos d’emergència.
– Mantenir la porta de l’habitació oberta i bloquejar l’accés d’entrada amb els carros de neteja.
– No netejar  mai una habitació si l’hoste roman a dins. En cas que el personal de pis es trobi netejant l’habitació i l’hoste sol·liciti entrar, la treballadora ha de sortir de l’habitació i tornar-hi més tard.
– En realitzar un lliurament extra de tovalloles, articles de toilette o de room service, el personal no ha d’entrar a l’habitació, o fer-ho en parelles.
– Evitar treballar aïllades, garantint que el nombre de treballadores és l’apropiat per a cada tasca i per a cada moment del dia, i extremar les precaucions en els torns de nit, més vulnerables.
– Que totes les dependències de l’hotel, com ara passadissos, escales d’emergència, magatzems, cambres de magatzematge, comptin amb il·luminació de detecció de presència.
– Que els hotels es dotin dels serveis de seguretat necessaris en cas d’incidents.
– Roba de treball adequada per a la tasca. Lliure elecció d’uniforme (faldilla/pantalons).
– En cas de danys físics i/o psíquics, per agressió verbal o física, abús o violació, les empreses han de posar a la disposició de l’afectada tots els mitjans sanitaris i jurídics possibles, i assumir-ne el cost, així com el reconeixement d’accident laboral.
– Programes de sensibilització, formació i informació.

CCOO de Serveis demana a les empreses del sector que adquireixin un compromís ferm contra aquest flagell, i considera l’assetjament sexual per part de persones alienes a l’empresa com un risc a tenir en compte en les seves instal·lacions, adoptant totes les mesures preventives possibles perquè les seves treballadores no pateixin cap dany.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 17 d’octubre de 2019