CCOO alerta que durant els primers nou mesos del 2020 els accidents laborals mortals han augmentat a Catalunya un 12,09 % malgrat l’aturada de l’economia

L’altra pandèmia: les persones que perden la vida a la feina

• Durant els primers nou mesos del 2020, el conjunt d’accidents de treball mortals han augmentant un 12,09 %. Les morts durant la jornada de treball es disparen un 21,28 %.
• La millora de les condicions de treball i de les polítiques preventives és una necessitat inajornable.

L’avanç d’estadístiques d’accidents de treball publicat per la Generalitat de Catalunya, indica que de gener a setembre d’aquest any hi ha hagut una reducció del 27,82 %, respecte al mateix període del 2019, dels accidents de treball amb baixa produïts durant la jornada de treball, xifres que responen a l’aturada de l’activitat econòmica a conseqüència de la pandèmia.

No obstant això, la manca d’activitat productiva no es trasllada als accidents mortals que continuen en una important tendència creixent. Durant aquests primers nou mesos de l’any han perdut la vida 74 persones treballadores, 8 més que l’any passat, cosa que suposa un augment del 12,12 %.

Aquest increment de la mortalitat es concentra en els accidents produïts durant la jornada de treball, que repunten un 21,28 %. És molt significatiu l’increment del 125 % en treballadors i treballadores per compte propi, mentre que entre les persones assalariades l’augment ha estat del 11,63 %. Per territoris destaca Tarragona, on han augmentat en un 233 %.

Tampoc els accidents mortals in itinere reflecteixen degudament l’aturada de la mobilitat durant aquests mesos de pandèmia, i s’han produït només 2 accidents menys que en el mateix període del 2019, el que representa una disminució del 10,53 %.

CCOO vol recordar les persones que han mort mentre treballaven en els últims dos mesos i que no apareixen en aquestes estadístiques, ja que la Generalitat les facilita amb dos mesos de retard. Ens referim als dos treballadors que van morir a l’octubre, un d’ells mentre manipulava una màquina i l’altra mentre realitzava l’assistència a vehicles amb una grua, el que va perdre la vida al novembre en caure-li damunt la porta del pàrquing on treballava, i finalment el que va morir electrocutat en una obra dimecres passat.

Sistema preventiu deficient

La pèrdua de la vida de totes aquestes persones treballadores és una de les conseqüències devastadores d’un sistema preventiu caracteritzat per la falta d’una protecció eficaç de la salut a les empreses, l’absència de suficients controls per part de les administracions públiques i la possibilitat que tenen les empreses i les mútues de derivar al sistema públic els danys a la salut produïts pel treball, de manera que en no reconèixer els accidents de treball no mortals, les empreses no es veuen obligades a revisar les seves pràctiques preventives, una actuació amb la qual es podrien salvar vides i evitar accidents mortals posteriors.

Les mancances del nostre sistema preventiu i la precarietat que està impactant en el mercat de treball pels efectes de la pandèmia, ens permeten preveure que la mortalitat en el treball continuarà creixent a mesura que es recuperi la normalitat en l’activitat productiva.

Des de CCOO de Catalunya pensem que, com a societat, no ens podem permetre sortir de la crisi produïda per la COVID-19 amb una altra pèrdua de la salut de les persones treballadores, exigim a les empreses una prevenció de qualitat i reclamem al Govern de la Generalitat i de l’Estat espanyol inversions i polítiques econòmiques i d’ocupació per a la recuperació dels drets socials i laborals.

Els Governs han de situar la vida, la seguretat i la salut de les persones treballadores entre les seves prioritats i en el centre de la reconstrucció del país.