Resolució de la Comisión Ejecutiva Confederal davant la nova posició del Govern d’Espanya sobre el Sahàra Occidental

La política exterior espanyola en relació amb el Sàhara Occidental ha fet un gir històric amb l’enviament d’una carta del president del Govern, Pedro Sánchez, al rei del Marroc, Mohamed VI, així com amb les declaracions posteriors del cap de l’Executiu i del ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, en què es manifesta la intenció d’Espanya d’acceptar el pla d’autonomia per al Sàhara proposat per les autoritats marroquines el 2007.

D’aquesta manera, per primer cop des que Espanya va abandonar el Sàhara Occidental, un govern d’Espanya s’ha posicionat oficialment a favor d’una de les parts del conflicte, en aquest cas, de la potència ocupant, que és el Marroc. Davant d’aquesta posició, el Front Polisario, com a representant legítim del poble sahrauí, ha defensat sempre la necessitat d’un referèndum d’autodeterminació.

Davant d’aquest nou, inesperat i sorprenent gir de la política exterior espanyola, la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO manifesta el seu complet rebuig al contingut d’aquesta posició governamental espanyola, que torna a trair el poble sahrauí, contravé les principals resolucions de les Nacions Unides sobre el Sàhara Occidental, la Unió Africana, la Unió Europea, el Tribunal Internacional de Justícia i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

De manera reiterada, CCOO al llarg de les darreres dècades ha condemnat els continus atacs de les autoritats marroquines als interessos sahrauís i al poble sahrauí, la violència exercida contra la població sahrauí als territoris ocupats pel Marroc i, molt especialment, contra les dones sahrauís, així com les condicions infrahumanes de vida de la població sahrauí als campaments de Tindouf.

Aquest gir en la posició del Govern d’Espanya dona carta blanca al Regne del Marroc per continuar exercint tota mena de violència contra la població sahrauí i ens allunya cada cop més d’una solució justa per al poble sahrauí.

Des del nostre estupor per aquesta notícia i la nostra profunda preocupació per l’impacte que aquesta decisió pugui tenir en la vida dels homes i dones sahrauís, la Comissió Executiva de CCOO recorda el Govern d’Espanya que:

  • El dret internacional no reconeix cap sobirania o jurisdicció marroquina sobre el territori del Sàhara Occidental ni considera el Marroc com la potència administradora del territori. Així ho confirmen, entre altres normes i resolucions internacionals, la Carta de les Nacions Unides (capítol 73), la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar, l’opinió consultiva del Tribunal Internacional de Justícia sobre el Sàhara Occidental del 1975 o l’opinió de les Nacions Unides del 2002.
  • La presència del Marroc al territori sahrauí només s’esmenta com un acte d’“ocupació” militar —resolucions de les Assemblees Generals de les Nacions Unides 34/39 (1979) i 35/19 (1980)— que s’ha de donar per conclòs.
  • El Sàhara Occidental encara és a la llista de territoris no autònoms de les Nacions Unides i la seva condició política final encara no ha estat determinada pel poble del Sàhara Occidental mitjançant l’exercici del seu dret legítim a l’autodeterminació, com s’indica clarament a totes les resolucions de les Nacions Unides, especialment, a la Resolució 1514, de l’any 1960, de l’Assemblea General de les Nacions Unides.
  • El saqueig sistemàtic dels recursos naturals sahrauís per part del Marroc, la Unió Europea i altres entitats, i les greus i sistemàtiques violacions dels drets humans als territoris ocupats del Sàhara Occidental han estat àmpliament documentats i denunciats per organitzacions internacions de defensa dels drets humans i per l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans.

PER TOT AIXÒ, CCOO EXIGEIX AL GOVERN D’ESPANYA QUE:

  • Procedeixi, en el termini més breu possible, a donar les explicacions oportunes sobre una decisió que ha sorprès l’opinió pública espanyola, que reconsideri aquesta posició, que contravé totes les resolucions internacionals conegudes sobre el Sàhara Occidental, i que manifesti, així, el seu suport inequívoc a les resolucions internacionals i al respecte als drets humans als territoris ocupats pel Marroc, tenint en compte les recomanacions i les sentències que emanen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i d’altres organismes internacionals.
  • Compleixi amb el dret internacional i assumeixi el paper de descolonització d’un territori que va abandonar a la seva sort, signant acords il·legals i preconstitucionals sense assumir el paper a què obliga el dret internacional i vulnerant els drets generats pels treballadors i treballadores sahrauís a l’etapa colonial.
  • Respecti les decisions i negociacions del legítim representant del poble sahrauí, el Front Polisario, amb la finalitat d’arribar a una solució justa i definitiva a aquest últim cas de descolonització a l’Àfrica, basada en la legalitat internacional i relacionada amb la descolonització.
  • Faciliti les vies per a una solució negociada del conflicte dins de la legalitat internacional, que en cap cas ha de consistir a donar suport de manera unilateral a les tesis proposades pel Regne del Marroc sobre l’autonomia del Sàhara Occidental.
  • Recordi que el 2011 es van reconèixer els drets socials i laborals de les persones treballadores sahrauís. Així, els tribunals espanyols van aprovar, a la Llei 27/2011, una disposició addicional que instava l’Administració a realitzar un informe que quantifiqués el nombre de treballadors i treballadores sahrauís i les quantitats que corresponguessin als treballadors i treballadores d’empreses espanyoles durant l’època colonial. Lamentablement, els governs successius dels anys posteriors i fins a l’actualitat han ignorat i bloquejat el compliment d’aquesta llei i la seva disposició, que tant legítimament com legalment ha d’assumir l’Estat espanyol, la qual cosa, any rere any, els sindicats espanyols i sahrauís hem demanat sense obtenir resposta davant l’incompliment de l’esmentada llei. El Govern d’Espanya té el deure de procedir a la seva aplicació i al seu compliment immediats.
  • Tant els sindicats espanyols com el conjunt de la societat espanyola en les seves expressions civils, polítiques i ciutadanes han estat i continuen sent profundament solidaris amb la causa i les necessitats del poble sahrauí, i des de CCOO no desistirem de l’afany que es faci justícia amb la causa sahrauí i amb el reconeixement de les disposicions legals aprovades en l’àmbit internacional i pels tribunals espanyols.

Finalment, insistim en el nostre rebuig enèrgic, sense cap mena de titubeig, a la decisió comunicada per l’actual Govern d’Espanya. Per això, com ja hem anat fent a la seu del Parlament Europeu i en nombrosos espais de la societat civil i sindical, espanyola i internacional al llarg dels anys, instem a promoure avui més que mai el suport i la solidaritat respecte del poble sahrauí i la seva causa.

Barcelona, 22 de març de 2022