Recull de convenis col·lectius i documentació de negociació col·lectiva (setembre del 2021)

Aquest document inclou tots els convenis col·lectius, les revisions salarials, les pròrrogues de convenis, els acords de comissions negociadores, etc., publicats en diaris oficials (BOE, DOGC i BOP de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).

També hi trobaràs:

  • Clàusules sobre teletreball, jornada setmanal flexible bonificada, baixes i COVID-19, etc.
  • Articles de publicacions periòdiques d’accés obert, guies, informes, etc.

Llistes dels mesos anteriors

2021

2020

2019