Recull de convenis col·lectius i documentació de negociació col·lectiva (octubre del 2021)

Aquest document inclou tots els convenis col·lectius, les revisions salarials, les pròrrogues de convenis, els acords de comissions negociadores, etc., publicats en diaris oficials (BOE, DOGC i BOP de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).

També hi trobaràs:

  • Clàusules: protocol d’actuació en casos de denúncia per assetjament, desconnexió digital, intel·ligència artificial-algoritmes, risc cardiològic, reducció de jornada per guarda legal.
  • Articles de publicacions periòdiques d’accés obert, guies, informes, etc.

Llistes dels mesos anteriors

2021

2020

2019