Recull de convenis col·lectius i documentació de negociació col·lectiva (juliol-agost del 2021)

Aquest document inclou tots els convenis col·lectius, les revisions salarials, les pròrrogues de convenis, els acords de comissions negociadores, etc., publicats en diaris oficials (BOE, DOGC i BOP de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).

També hi trobaràs:

  • Clàusules sobre avaluació de càrregues de treball, drogodependències, fons d’acció social + discapacitat.
  • Articles de publicacions periòdiques d’accés obert, guies, informes, etc.

Llistes dels mesos anteriors

2021

2020

2019