Recull de convenis col·lectius i documentació de negociació col·lectiva (abril de 2021)

Tota la documentació publicada a diaris oficials i a revistes especialitzades

Aquest document inclou tots els convenis col·lectius, les revisions salarials, les pròrrogues de convenis, els acords de comissions negociadores, etc., publicats en diaris oficials (BOE, DOGC i BOP de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).

També hi trobaràs:

  • Clàusules destacades sobre teletreball, drets digitals, algoritmes o permisos
  • Articles a revistes especialitzades i guies sindicals sobre negociació col·lectiva (documentació d’accés obert o que pots sol·licitar-nos per correu electrònic).

Llistes dels mesos anteriors

2021

2020

2019