Prou violència vicària

Per a la protecció de la infància davant la violència masclista

Una de les formes de la violència masclista consisteix a utilitzar les filles i els fills per infligir dolor i control envers les seves mares. S’anomena violència vicària, és a dir, realitzar una agressió sobre una persona en substitució d’una altra.

És una forma de violència poc denunciada, però que ocorre amb freqüència, i moltes vegades quan la mare opta per un procés de separació. Segons fonts del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), a Espanya, tot just un 3 % dels casos de violència de gènere acaba amb la suspensió de el règim de visites als pares que han exercit el maltractament i només en un 5,2 % dels casos, els jutges dicten la retirada de la guarda i custòdia als agressors com a mesura cautelar de protecció dels menors.

El Conveni del Consell de Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra las dones i la violència domèstica, conegut com a Conveni d’Istanbul, en el seu article 45, demana als governs europeus que adoptin mesures legislatives per castigar amb sancions efectives, proporcionals i dissuasives, que incloguin la pèrdua de llibertat, el seguiment o vigilància de la persona condemnada o la pèrdua de la pàtria potestat. Així mateix demana que s’adoptin les mesures per a la protecció de les víctimes.

Les CCOO de Catalunya volem posar el focus sobre la violència vicària i per això reclamem a la Generalitat de Catalunya l’estudi i la publicació de dades certes sobre violència vicària perquè no romangui invisible davant l’opinió pública.

Així mateix, reclamem al Parlament de Catalunya que legisli, en el sentit acordat en el Conveni d’Istanbul, per protegir els infants i les seves mares, que hi destini els recursos necessaris.

Emplacem el conjunt de la ciutadania a expressar la nostra repulsa davant la violència vicària i el suport a les dones i infants que la pateixen.

Prou violència vicària!
Prou violència envers les dones!

Feu clic per veure el manifest contra la violència vicària i la resta de les violències masclistes, en format PDF