Propostes de CCOO de Catalunya per sortir de la crisi provocada pel coronavirus

CCOO de Catalunya considera que l’emergència sanitària, laboral i social s’abordarà
de manera més eficaç i amb mesures de futur mitjançant grans acords
de les forces
polítiques i socials. La concertació social, amb la participació de les organitzacions
sindicals i patronals més representatives i els governs és més necessària que mai.

Per assolir una sortida de la crisi justa socialment, totes les propostes incorporen el criteri
d’igualtat.

La dimensió de la crisi és global, i necessita de respostes d’àmbit europeu i
internacional. Alhora requereix del realisme i la practicitat de les mesures d’àmbit local.
Les
propostes que fem requereixen diferents nivells de negociació i de gestió. En cada un dels nivells
s’han de prendre decisions pròpies, però és bo que mantinguin coordinació i
coherència, així com un nivell important de cooperació responsable.

Principis generals i contingut de cada apartat.

Respondre a les urgències, evitar una catàstrofe sanitària i social.

La igualtat és element clau del conjunt de propostes que tenen un enfocament interseccional: classe,
origen
estranger i gènere
s’entrecreuen amb altres desigualtats com la monoparentalitat, la diversitat
funcional,
l’edat o el nivell educatiu.

Ara

Dret a la salut

Dret a rendes

Dret a l’habitatge

Mesures socials per a l’atenció i desenvolupament de persones en les seves comunitats

Dret a la seguretat

Dret a l’educació

Dret del treball

Finançament i fiscalitat

Serveis públics i serveis essencials

Drets de la igualtat

Dret a una economia verda, al servei de la comunitat, democràtica

Mobilitat

Equilibri territorial. Dret a la ciutat

R+D+i

Dret a la cultura

Dret a la informació

Dret a una bona administració pública

Principis generals i contingut de cada apartat.

Sortir de la paralització econòmica de manera justa i tan ràpida com sigui possible.

Les mesures de seguretat i salut en el treball són imprescindibles per no tornar a contagis
generalitzats.

Les mesures de foment de l’ocupació són les més necessàries.

Les mesures de reforç de l’educació són les més estratègiques.

Demà

Dret a la salut

Dret a rendes

Dret a l’habitatge

Mesures socials per a l’atenció i desenvolupament de persones en les seves comunitats

Dret a la seguretat

Dret a l’educació

Dret del treball

Finançament i fiscalitat

Serveis públics i serveis essencials

Drets de la igualtat

Dret a una economia verda, al servei de la comunitat, democràtica

Mobilitat

Equilibri territorial. Dret a la ciutat

R+D+i

Dret a la cultura

Dret a la informació

Dret a una bona administració pública

Principis generals i contingut de cada apartat.

El treball té un valor estratègic per al manteniment de la vida humana i el benestar. El factor treball
equilibra l’economia, és la base de la justícia social i de la cooperació social.

Cal donar el valor social i laboral just als treballs de cures i dels treballs essencials.

Integrar el concepte de dignitat vinculat al dret del treball; garantia d’igualtat de gènere i protecció
social; garantia dels drets honestos; i garantia de justícia. Cal repartir el treball i la riquesa que
genera.

Defensem la democràcia en el món laboral. Les persones treballadores tenim dret a formar part dels
processos
de decisió.

Demà passat

Dret a la salut

Dret a rendes

Dret a l’habitatge

Mesures socials per a l’atenció i desenvolupament de persones en les seves comunitats

Dret a la seguretat

Dret a l’educació

Dret del treball

Finançament i fiscalitat

Serveis públics i serveis essencials

Drets de la igualtat

Dret a una economia verda, al servei de la comunitat, democràtica

Mobilitat

Equilibri territorial. Dret a la ciutat

R+D+i

Dret a la cultura

Dret a la informació

Dret a una bona administració pública

Principis generals i contingut de cada apartat.

El futur no pot ser el passat. Necessitem una economia i una societat que cuidin la vida humana i el
medi
ambient
. Promoure la transició de l’economia lineal a la circular:

Calen transicions justes en els processos de canvi energètic, de canvi tecnològic, de digitalització i
d’orientació dels negocis.

Apostem per polítiques R+D+i al servei d’aquests projectes.

Responsabilitat social de les empreses.

Garantir el control polític i social sobre les polítiques econòmiques d’acord amb els reptes climàtic,
tecnològic i de salut i les necessitats socials.

Mig termini

Dret a la salut

Dret a rendes

Dret a l’habitatge

Mesures socials per a l’atenció i desenvolupament de persones en les seves comunitats

Dret a la seguretat

Dret a l’educació

Dret del treball

Finançament i fiscalitat

Serveis públics i serveis essencials

Drets de la igualtat

Dret a una economia verda, al servei de la comunitat, democràtica

Mobilitat

Equilibri territorial. Dret a la ciutat

R+D+i

Dret a la cultura

Dret a la informació

Dret a una bona administració pública

Principis generals i contingut de cada apartat:

Reforçar la democràcia; la política per governar l’economia 

Reforçar els sistemes de participació i control social de les institucions i de l’economia 

Reforçar la comunitat, els béns comuns, els serveis públics. Tothom té dret al benestar

Polítiques públiques per orientar l’activitat econòmica 

Polítiques fiscals justes i redistributives 

Marcs reguladors

Sistèmic

Dret a la salut

Dret a rendes

Dret a l’habitatge

Mesures socials per a l’atenció i desenvolupament de persones en les seves comunitats

Dret a la seguretat

Dret a l’educació

Dret del treball

Finançament i fiscalitat

Serveis públics i serveis essencials

Drets de la igualtat

Dret a una economia verda, al servei de la comunitat, democràtica

Mobilitat

Equilibri territorial. Dret a la ciutat

R+D+I

Dret a la cultura

Dret a la informació

Dret a una bona administració pública