Principi d’acord entre els treballadors i treballadores i l’empresa d’Amarrament de Barcelona

Després d’una jornada de dotze hores seguides de negociació a les dependències del Departament de Treball i de tres dies de vaga dels amarradors de Barcelona, s’ha arribat a un principi d’acord amb l’empresa en temes clau com la pujada salarial o les millores en els efectius mínims exigibles per realitzar en condicions de seguretat òptima les maniobres d’amarrament/desmarrament, una reivindicació històrica del col·lectiu.Queda encara un altre punt de conflicte que motiva la protesta, el de caràcter salarial. Com a gest, s’ha arribat a l’acord de suspendre la vaga fins al dissabte per donar temps a l’empresa d’estudiar aquesta reivindicació. Volem que l’acord final englobi totes les nostres reivindicacions, i malgrat que aquest no s’ha tancat encara, des de CCOO valorem molt positivament aquest acostament. Esperem, a més, poder posar fi a la doble escala salarial tant pel que fa als empleats presents com per als futurs, així com poder comptar amb unes condicions de seguretat en el treball essencials, i una justa retribució dels serveis auxiliars.