Presentada la campanya de prevenció de CCOO de l’Hàbitat contra la calor: “No t’escalfis! Exigeix prevenció!”

Avui s’ha presentat la campanya sobre la calor que estem desenvolupant des de l’1 de juny  sota el lema “No t’escalfis! Exigeix ​​prevenció!”. A la roda, en la qual han participat Isabel Gutiérrez, secretària general de CCOO de l’Hàbitat de Catalunya, i Sergio Morán, secretari de Salut Laboral de  CCOO de l’Hàbitat de Catalunya. Gutiérrez ha destacat que “no calen sèries temporals molt llargues per veure que cada any hi ha més alertes de precaució extrema i perill, i aquesta setmana mateix ho estem veient”. Aquestes condicions afecten “qualsevol treball, encara que estiguem a l’ombra”. Morán, al seu torn, ha assenyalat que mentre que l’escalfament progressiu del planeta i l’augment de la sinistralitat “són inqüestionables”, hi ha considerables dificultats a l’hora de registrar els accidents derivats de la calor, “perquè una lipotimia, un tall o una caiguda no sempre quedaran recollits al registre d’accidents com a causats per la calor”.

Gutiérrez ha afegit que aquesta quantificació exacta havia estat una reivindicació constant del sector de la construcció, i que, any rere any, “les patronals l’han denegada”. Des de CCOO reclamem que s’informi i es formi les plantilles, acordant protocols d’actuació, a més d’altres mesures com la reducció d’esforços físics, els torns rotatius, etc.

Per a CCOO aquesta és una de les campanyes periòdiques més importants en matèria de prevenció de riscos laborals, ja que tant l’exposició a les radiacions solars com a les altes temperatures són factors que augmenten exponencialment el risc de patir un accident de treball. El lema és molt clar i la solució senzilla. Per aconseguir garantir la salut dels treballadors i treballadores aquest estiu cal organització de la feina, adaptació de la jornada i mesures preventives. Per aconseguir-ho només cal voluntat política a la part de la de vigilància i voluntat empresarial a la part d’anticipació i compliment.

A més, encara que és molt conegut el fort impacte que té l’exposició a altes temperatures sobre la salut de les persones, aquest encara és pitjor quan parlem de feines amb una forta càrrega física. Si bé els cops de calor comporten els efectes més nocius i notoris a curt termini, cal no oblidar que les radiacions ultraviolades (UV) també tenen un efecte negatiu sobre la salut dels treballadors i les treballadores, que encara que no s’evidencien de manera immediata, sí que ho fan a mitjà – llarg termini. Hi ha evidències científiques que una exposició continuada a aquestes radiacions produeix càncer de pell.

Per tant, des de CCOO de l’Hàbitat donem suport a sol·licitar a la Comissió Europea incloure el càncer de pell com a malaltia professional causada per l’exposició a radiacions UV, amb els canvis legislatius que requereixin a escala europea. També demanem la regulació de jornades d’estiu i el compliment d’aquestes en aquells sectors on ja estan implantades, en feines a la intempèrie o en locals no climatitzats. 

Des de la nostra organització hem establert uns sectors “diana”, que són els més exposats, com són la construcció, conservació i manteniment de carreteres, les cimenteres, la jardineria, la recollida de residus, la neteja viària i d’edificis i locals, la seguretat privada i forestals. Per això a més de la tasca divulgativa per donar a conèixer a les treballadores i als treballadors els seus drets en matèria de salut laboral, també iniciarem una campanya de vigilància per tot el territori per comprovar que es compleixin els horaris pactats en els convenis i que tots els centres de treball comptin amb les mesures preventives necessàries per garantir la salut de les persones.

En aquest sentit hem elaborat una sèrie de materials sota l’eslògan “No t’escalfis! Exigeix​​ prevenció!” que estan compostos per un cartell central, infografies sectorials i vídeos divulgatius que permeten conscienciar sobre l’exposició a aquest risc . 

Tots aquests materials estaran disponibles durant tot l’estiu a la web de CCOO de l’Hàbitat https://habitat.ccoo.es/; això no obstant, la campanya també anirà acompanyada d’una important difusió a través de xarxes socials.