Posposada la vaga dels sectors de sanejament urbà, jardineria i manteniment d’enllumenat públic de Figueres

El sindicats CCOO i COBAS considerem que hi ha una manca clara de voluntat per part de la patronal i l’Ajuntament de Figueres de solucionar el conflicte dels sectors de sanejament urbà, enllumenament públic i jardineria de la ciutat de Figueres.

Aquests dimecres 4 d’agost, desprès de 12 hores de mediació, la part social hem decidit posposar  la convocatòria de vaga fins el dimarts 10 d’agost a les 21h, per poder continuar les converses en un intent d’arribar a un acord.

Els sindicats vam presentar una proposta consistent en que un jurista de reconegut prestigi, acordat per les dues parts, determini la viabilitat o no del conveni de ciutat en un informe, amb el compromís de les dues parts d’acceptar aquest dictamen i iniciar les negociacions del conveni sobre aquesta base.

Davant de la nostra proposta hem trobat la negativa de la part empresarial d’acceptar que el dictamen de l’informe fos vinculant per a ells.

La part empresarial va proposar que la consulta és fes per la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC) però amb la condició  que igualment l’informe no fos vinculant.

Per part del sindicats, tot i que hem de estudiar la viabilitat de que la CCNCC fos competent i del temps que podria tardar en fer l’informe, ens preocupa la negativa a acceptar la vinculació a l’informe que surti per part de la patronal.

Des dels sindicats continuarem negociant fins el darrer minut mentre se’ns deixi una escletxa pel diàleg, tot i que veiem la patronal més preocupada en marcar els serveis mínims de la vaga, donant per fet que es produirà, que en trobar vies de solució al conflicte.

Recordem que la base de tot el conflicte és la reivindicació laboral de mantenir les condicions laborals dels sectors afectats a curt i mig termini.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 5 d’agost de 2021