Per a CCOO el nou Decret Llei sobre desplegament de les renovables pot aturar el necessari desenvolupament d’aquesta font d’energia i limitar la sobirania energètica i el futur industrial de Catalunya

Reclamem al Govern la convocatòria immediata del Consell del Diàleg social per que la transició energètica no es pot fer al marge dels agents socials.

Reiteradament CCOO ens hem pronunciat sobre la necessitat de desplegar ja les renovables com a mesura d’equilibri territorial i condició necessària per desenvolupar les noves oportunitats per la industria.

Catalunya porta un retard en el desplegament de la generació d’energia mitjançant fonts renovables que frena el desenvolupament de noves activitats. Sense un complet desplegament de renovables Catalunya no tindrà sobirania energètica i perdrà oportunitats industrials.

El canvi de model energètic implica un seguit de noves activitats interrelacionades que van des del disseny de nous materials, eines de gestió, béns d’equip, serveis de manteniment, etc. que en bona part es poden instal·lar arreu del territori. És un error pensar que podem captar la nova ocupació industrial que es generarà sense fer la nostra part pel que fa a la generació renovable. Les renovables són un motor per a la reindustrialització del país.

L’emergència climàtica, la revolució digital i la crisi econòmica ens obliguen a accelerar el desplegament de les renovables per aprofitar les oportunitats que brinda pel reequilibri del territori, intentant introduir nous actors que comencin a disputar l’hegemonia del model oligopolístic del sector energètic, crear ocupació industrial de qualitat (en disseny i fabricació, instal·lació, gestió de xarxes i posterior manteniment) i preservar els ecosistemes de contaminants i patògens que amenacen la salut i l’estabilitat climàtica. Les renovables són part de la solució.

La Llei 16/2017 de Canvi Climàtic fixa com objectiu que la generació amb renovables a Catalunya assoleixi l’any 2030 el 50% del consum elèctric. Això suposa instal·lar més de 8.500 MW nous quan ara tot just n’hi ha 1.500 MW.

CCOO apostem per el desenvolupament prioritari d’aprofitaments en teulades i zones desnaturalitzades, de manera distribuïda i participativa, però és impossible cobrir les necessitats energètiques del futur sols amb aquestes instal·lacions. Ens calen també grans parc de generació en les àrees rurals i en el mar. 

El desplegament de les renovables ha de ser un factor de reequilibri territorial i de millora de les condicions de vida de les zones rurals ja que, per més que es prioritzi l’estalvi i l’eficiència, i la generació en sostres residencials i industrials, per satisfer la demanda d’energia final de Catalunya caldrà del concurs de les zones rurals, assumint aquestes un rol de proveïdores que no hauria de crear conflicte entre el món rural i el món urbà.

El decret i l’actuació dels darrers mesos de la ponència de renovables suposa una paralització de fet de la tramitació dels projectes d’energies renovables en curs fins a 50 MW de potència i implica canvis en la manera de promoure nous projectes. No hi ha cap mesura en el decret destinada a garantir l’assoliment de l’objectiu de generació en renovables fixat en la pròpia llei catalana. Si això no es fa,  Catalunya estarà abocada a mantenir la generació nuclear més enllà de la data prevista i a dependre del proveïment elèctric des d’altres territoris.

Cal recordar que els parcs de més de 50 MW són aprovats pel govern de l’Estat, i d’això l’anomenat Full de Ruta de la transició energètica no en parla, quan l’aplicació de criteris diferents per cadascuna de les administracions pot comportar dificultats afegides que caldria abordar. 

Ni aquest Full de Ruta ni el mateix decret s’han presentat en els espais de concertació social, ni formen part de les propostes que el Govern ens ha presentat en la negociació del Pacte Nacional per la Indústria.  De la qual cosa es desprèn que el Govern no és conscient de la importància cabdal de fer la transició energètica segons els terminis i objectius previstos per tal de poder mantenir el caràcter industrial de Catalunya.  La transició energètica no es pot fer al marge de la concertació social. Reclamem del Govern la convocatòria immediata del Consell del Diàleg Social de Catalunya per abordar aquestes matèries.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 26 d’octubre de 2021