Obliguem Correus a tancar la sucursal 35 de Barcelona per altes temperatures amb una denúncia davant la Inspecció de Treball

  • Els delegats i delegades de prevenció de riscos laborals de CCOO i UGT van interposar el passat 2 d’agost una denúncia davant la Inspecció de Treball, que ha comunicat la paralització de l’activitat a la sucursal 35 de Barcelona, situada al carrer de Calàbria, 235, atesa l’exposició dels treballadors i treballadores a l’excés de temperatures en aquest centre de treball.
  • Aquestes temperatures oscil·len entre els 32 °C i els 33 °C, i l’índex d’humitat ascendeix al 60 % – 70 %.

Ahir dimecres, 3 d’agost, al matí, CCOO i UGT, juntament amb els treballadors i treballadores, hem dit prou després de patir durant més d’una setmana aquesta situació. CCOO i UGT remarquem que la denúncia davant la Inspecció de Treball ha estat necessària per solucionar el problema, després que Correus fes cas omís dels avisos i de les demandes que havíem traslladat reiteradament i sense que oferís cap mesura alternativa per revertir la situació.

La denúncia interposada per CCOO i UGT es deu a les altes temperatures que han hagut de suportar els treballadors i treballadores, que oscil·len entre els 32 °C i els 33 °C, a part d’un índex d’humitat que se situa entre el 60 % i el 70 %. En aquest sentit, cal destacar que hi ha col·lectius d’especial risc —com una dona embarassada o diverses persones amb patologies cròniques— i que aquesta situació pot comportar risc d’estrès tèrmic.

Finalment, l’empresa ha comunicat el tancament temporal de la sucursal, obligada per la nostra paralització davant la Inspecció de Treball, i ha traslladat els treballadors i treballadores a la sucursal 1 (plaça de Letamendi) i a la unitat de distribució 29 (carrer de Còrsega), fins que se solucionin els problemes de climatització i de risc d’estrès tèrmic que pateixen els treballadors i treballadores a causa d’aquestes altes temperatures.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Barcelona, 4 d’agost de 2022