2es Jornades Jurídiques de Dret Laboral i Sindical

El 8 i 9 de novembre a la seu de CCOO de Catalunya

El 8 i 9 de novembre de 2018 tindran lloc a la sala d’actes de la seu de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16 de Barcelona) les segones Jornades Jurídiques de Dret Laboral i Sindical, que portaran per lema ‘La precarietat laboral: desigualtat i discriminació’.

Les jornades serviran per tractar temes com el treball a temps parcial com a factor de discriminació, la corresponsabilitat en la
conciliació de la vida laboral i
familiar, els judicis amb perspectiva de
gènere en la jurisdicció social, els reptes de la negociació col·lectiva en matèria de desigualtat i bretxa salarial, la desigualtat retributiva entre
homes i dones o la discriminació i la doble escala
salarial des del punt de vista jurídic.

A més, també està previst concedir el premi Josep Devesa a la millor comunicació amb la finalitat de fomentar i reconèixer la investigació en relació amb els temes tractats en les 2es Jornades Jurídiques de Dret Laboral i Sindical.

Feu clic per veure:

– el cartell de les 2es Jornades Jurídiques de Dret Laboral i Sindical (en català)
– el cartell de les 2es Jornades Jurídiques de Dret Laboral i Sindical (en castellà)

– el tríptic de les 2es Jornades Jurídiques de Dret Laboral i Sindical (en català)
– el tríptic de les 2es Jornades Jurídiques de Dret Laboral i Sindical (en català)