Nova jornada de vaga a BSM Barcelona Serveis Municipals, el 22 de novembre del 2022

El Comitè d’Empresa de BSM ha decidit convocar una altra jornada de vaga parcial a la unitat d’AREA (Control Estacionament Regulat) per als vigilants que presten els seus serveis a peu. La vaga serà el dimarts 22 de novembre de les12.25 h a les 15.45 h, amb una concentració de les 13.15 h a les 14.30 h a la plaça de Sant Miquel, número 3 (davant de l’accés de l’Ajuntament de Barcelona), perquè ja són molts mesos que dura el conflicte entre la direcció de BSM i els seus treballadors i treballadores. L’empresa pública segueix amb la intenció clara i rotunda d’imposar a la plantilla noves i pitjors condicions de treball, amb l’autorització i el coneixement de l’Ajuntament de Barcelona.

El 14 de novembre, a l’acte de mediació a la seu del Tribunal Laboral de Catalunya, el comitè va presentar una nova proposta. En aquesta ocasió es demanava una jornada setmanal de 35 hores, i una millora econòmica de 750 € anuals a canvi d’acceptar treballar diumenges i festius, així com 150 € mensuals per a aquelles persones voluntàries que decideixin arriscar-se a fer el servei de motos. La direcció, encara en el dia d’avui, no ha donat cap contestació, demostra una manca clara de voluntat negociadora i només vol parlar amb nosaltres en l’àmbit de la imposició de les condicions de treball. No obstant això, el comitè d’empresa ha deixat clar que no pot negociar en un context diferent de l’establert per llei, ja que la pretensió de la direcció és fer modificacions en els drets reconeguts en el conveni col·lectiu, que no poden ser modificats sota la imposició de l’article 41 de l’Estatut dels treballadors (modificacions substancials de condicions de treball).

La plantilla està cansada que BSM, amb el vistiplau de l’Ajuntament de Barcelona, utilitzi diferents trucs i paranys com són el dia de torn partit (doblatge), que no ha estat eliminat, incomplint allò que preveu el conveni col·lectiu, o les modificacions individuals que van intentar el passat maig, i que vam aconseguir parar.

A canvi del doblatge, per exemple, pretenen que negociem aspectes com els diumenges, festius, jornada, vacances, etc., amb l’aplicació de l’article 41 de l’ET, quan aquests aspectes no han de ser negociats de manera unilateral, sinó que cal encabir-los en el conveni col·lectiu.

La direcció de BSM ha manifestat constantment en diferents mitjans de comunicació que les persones treballadores d’aquesta unitat disposem de condicions “per sobre del conveni sectorial”, i això no ho neguem, ja que aquest és un conveni de mínims. De la mateixa manera que, a aquesta direcció li agrada parlar de les condicions del personal, des d’aquest comitè denunciem públicament l’increment desproporcionat del personal directiu, així com les seves privilegiades condicions i els elevats sous de bona part d’aquestes persones a BSM. Moltes d’elles cobren al voltant dels 100.000 €, que arribaen fins a la directora general (Marta Labata) que cobra 140.000 € de retribució fixa, és la persona de tot l’Ajuntament de Barcelona que més cobra, tal com evidencien les dades públiques.