Memòria d’activitat de CCOO de Catalunya

La memòria d’activitat de CCOO de Catalunya té per objectiu donar a conèixer, de manera resumida, l’activitat sindical que han dut a terme milers de dones i homes a les empreses i en l’àmbit general durant l’any.

La memòria d’activitat també és la demostració del compromís de la nostra organització amb la transparència i la rendició de comptes davant de la nostra afiliació, de les administracions públiques i de la societat.

L’any 2020 ha estat marcat per la pandèmia de la COVID-19, que ha fet adaptar l’activitat sindical a la situació de confinament i al fet d’haver de donar resposta a les necessitats de les persones davant de la situació de crisi sanitària, econòmica i social, fet que queda reflectit en la memòria de l’any.