‘Lluita Digital’ 402. Denunciem la inacció del Govern de la Generalitat per combatre la inflació

Aquesta publicació digital arriba per correu electrònic, amb una periodicitat quinzenal, a tots els afiliats i afiliades que ho desitgin, i afegeix un plus d’actualitat a la informació del sindicat.

En aquest número parlem de la inacció del Govern de la Generalitat per combatre la inflació, del lliurament dels comptes auditats del sindicat a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, del Conveni col·lectiu de SEAT i de la modificació del Reglament d’estrangeria, entre d’altres temes

Lluita Digital 402