L’atur a Lleida trenca la dinàmica de descens dels últims mesos

A diferència de la resta de Catalunya, a Lleida augmenta el nombre de persones que es queden a l’atur. Els joves i les dones són els que més pateixen aquest augment, fruit de l’estacionalitat en el mercat laboral dels sectors de serveis i agrari.

Al mes de setembre, l’atur a les terres de Lleida s’ha situat en la xifra de 20.209 persones, 4.144 persones menys que l’any anterior, però encara estem lluny d’assolir el nombre d’aturats d’abans de la crisi de la COVID-19, que situava l’atur a Lleida en 17.765 persones el mes d’agost del 2019.

L’atur a Lleida ha trencat la ratxa que tenia des de fa sis mesos consecutius de baixada. Per primera vegada en set mesos l’atur a les terres de Lleida creix i ho fa en un 1,08 % respecte del mes anterior i un augment interanual del 17,02 %. Entre els nostres joves també incrementa l’atur. Hi ha 100 joves que s’han quedat sense feina el mes de setembre i a Lleida hi ha 1.457 joves a Lleida que estan a l’atur.

A Catalunya les dades de l’atur del mes de setembre mostren una millora de la contractació i la dinàmica econòmica, ja que tot i la fi de la temporada d’estiu, la represa del curs escolar reactiva el sector educatiu i dona un impuls, sobretot, a l’ocupació femenina. Això no obstant, a Catalunya hi ha més de 378.000 persones en situació d’atur, de les quals més del 57 % són dones, i, malauradament, la nova contractació registrada és temporal en un 83,6 % dels casos.

Atur, per sectors d’activitat

A les comarques de Lleida al sector de serveis i al sector agrari, fruit de l’estacionalitat en l’ocupació, augmenta el nombre d’aturats. El sector de serveis augmenta en 103 persones que es queden sense feina, que sumen un total de 13.371 persones que cerquen feina en aquest sector. En el sector agrari 283 persones perden la feina i hi ha 2.353 persones d’aquest sector a l’atur. A la resta de sectors disminueix l’atur. El sector de la indústria ho fa amb 43 persones i el de la construcció, en 116.

Atur, per sexes

A Lleida del total de les 20.209 persones a l’atur, 11.466 són dones, xifra que representa el 56,75 %. Així doncs, les dones són les més castigades en el nostre mercat laboral, amb contractes temporals, precaris i parcialitat no desitjada.

A Catalunya les dones representen el 57,4 % del total de persones sense feina, és a dir, 217.371 no tenen feina. Respecte d’ara fa un any, els homes han reduït l’atur en un 24,2 % mentre que les dones ho han fet en un 18,2 %.

Contractació

Aquest mes de setembre s’han fet un total de 16.611 contractes, dels quals 14.614 són temporals i solament 1.997 són indefinits. L’abús en la contractació temporal fa que el mercat laboral de Lleida sigui precari, que els nostres joves no puguin establir plans de futur, que les dones siguin el col·lectiu més precari i que treballar en unes condicions que ens permetin dur una vida digna sigui una quimera.

Davant aquest escenari, CCOO de Lleida considera:

1. El fort increment de la inflació comporta una situació d’especial vulnerabilitat per als perceptors de prestacions i ajuts.

2. La recuperació s’està fent palesa, però és desigual i pot ser inestable si no es veu acompanyada de les necessàries inversions estructurals.

3. L’únic col·lectiu que incrementa la seva taxa d’atur són les persones menors de 25 anys, que continuen accedint a ocupacions precàries i de caràcter estacional. Les polítiques d’ocupació han de facilitar ocupació de qualitat per a les persones joves.

4. La millora en la contractació, també en clau de gènere, no pot distreure del fet que la qualitat de l’ocupació i la remuneració de les dones és inferior a la dels homes, i que és prioritària l’aplicació en l’àmbit de les empreses mitjançant els plans d’igualtat.